Skriftlige referanser fra Norge


Amundsen AS, Mekonomen, Sarpsborg, april 2002 :

Vi har nå solgt Martins Super Sealer siden mars 1998.

Uten å drive noen form for markedsføring av produktet har vi likevel i løpet av disse fire årene mangedoblet salget av dette meget gode produktet. Vi bruker produktet selv, vi selger det i vår egen butikk og vi leverer til en del verksteder.

Vi har brukt Martins Super Sealer både på vanlige biler og på tyngre utstyr, og vi har brukt produktet i forbindelse med store vannlekkasjer og på andre spesielt vanskelige lekkasjeproblemer. Vi er svært fornøyd med produktet, det er ingen tvil om at Martins Super Sealer løser lekkasjeproblemer der andre produkter kommer til kort.

Vi har aldri mottatt noen reklamasjoner på Martins Super Sealer. Vi kan absolutt anbefale produktet til bruk både for biler og for tyngre utstyr, og vi vil selvsagt fortsette å selge produktet selv.

Med hilsen
Amundsen AS
Trygve Jacobsen.

Heggeli Bildeler AS, Mekonomen, Tromsø, april 2002 :

Her hos Heggeli Bildeler AS har vi solgt Martins Super Sealer siden april 1998. I tillegg til å selge Martins Super Sealer gjennom vår egen butikk har vi også levert en del rundt omkring på verksteder.

Martins Super Sealer er absolutt et meget godt produkt. Vi har aldri drevet noen spesiell markedsføring av dette produktet, likevel har vi gjennom disse fire årene stadig øket salget, og dette skyldes uten tvil at når folk har oppdaget dette produktet, er det dette produktet de foretrekker.

Vi vet at produktet har blitt brukt til å reparere ekstreme lekkasjeproblemer.

Alle våre kunder er meget godt fornøyd med Martins Super Sealer, og vi har ingen klager på produktet. Vi anbefaler derfor alltid Martins Super Sealer når folk har lekkasjer i kjølesystemet.

Vennlig hilsen
Heggeli Bildeler AS
Leif Fugleberg.

Bilvarehallen AS, Mekonomen, Mo i Rana, juni 2002 :

Bilvarehallen har i flere år solgt Martins Super Sealer. Produktet har økt i salg og er av de beste på markedet.

Vi selger det fra vår butikk til forbruker, og leverer også til våre verkstedkunder i vårt distrikt.

Produktet er absolutt til å anbefale til alle.

Med hilsen
Bilvarehallen AS
Kari Fagervik.

Roar Skjønhals Transport AS, Trondheim, januar 2000 :

Undertegnede driver et transportfirma i Trondheim, med blant annet omkring 15 store lastebiler i kontinuerlig drift.

Jeg har gjennom flere år benyttet Martins Super Sealer i kjølesystemene, både for å forebygge problemer og for å stanse lekkasjer. Jeg er meget godt fornøyd med dette unike produktet, det finnes ikke noe produkt på markedet som kan sammenlignes med Martins Super Sealer.

La meg nevne en enkelt episode : For noen år siden oppstod det en kraftig lekkasje i kjølesystemet på en av lastebilene, vannet rant ut nesten like raskt som jeg kunne fylle etter. Jeg hadde da på 2 eller 3 pakker med Martins Super Sealer, og lekkasjene stanset. Kjølesystemet fortsatte i ettertid å være like tett, og det ble ikke gjort noe mer med dette systemet til jeg solgte bilen omkring 5 år senere.

Jeg har nå alltid liggende 2 - 3 pakker med Martins Super Sealer i hver enkelt av mine biler. Dette er en god og rimelig forsikring, da jeg vet at Martins Super Sealer vil løse de aller vanskeligste problemer som måtte oppstå i kjølesystemet.

Roar Skjønhals.

Andys Bildeler, Surnadal, 1998 :

Jeg driver et bilopphuggeri med delesalg i Surnadal, og har blitt anmodet om å komme med en uttalelse om mine egne erfaringer med produktet Martins Super Sealer.

Generelt vil jeg si at dette produktet har eksepsjonelt gode egenskaper, og kan ikke sammenlignes med noe annet lignende produkt på markedet. Alle mine kunder har vært meget godt fornøyd.

Jeg vil nevne noen tilfeller hvor jeg selv har brukt produktet.

Traktor : Ford 3000. Jeg hadde kommet borti radiatoren med noe tungt utstyr, med den følge at det oppsto flere huller i radiatoren. Mens motoren gikk og vannet rant ut av radiatoren fylte jeg på Martins Super Sealer. Det ble tett nesten umiddelbart. I dag tre år senere er radiatoren fortsatt potte tett.

Oldsmobile : 1967 modell V8. Etter overhaling, ved oppstart, rant kjølevannet ut ved alle frostpluggene (nye). Jeg tilsatte en boks Martins Super Sealer, og det ser ut som om det er brukt loddebolt rundt alle frostpluggene. Anlegget ble tett. Dette er en hardt trimmet motor på ca. 500 hk.

Fraktbåt : Jegfikk en henvendelse fra Surnadal Servicesenter (Esso) om jeg hadde igjen av dette superstoffet for å tette lekkasjer i kjøleanlegg. Det var folk fra en fraktebåt som lå ved kai ca. 4 mil herfra med store lekkasjer i kjøleanlegget på en hjelpemotor. De kom, og fikkdet jeg hadde igjen, 8 bokser med Martins Super Sealer. Kjøleanleggets volum var på ca. 600 liter. Lekkasjen stoppet, og båten gikk nordover. Jeg har ikke mottatt klage fra dem.

Med hilsen
Svein Andersen.

Maskinagentur AS, Trondheim, oktober 1995 :

AS Maskinagentur tok i 1991 inn et begrenset parti Martins Super Sealer.

Helt uten markedsføring har Maskinagentur AS mangedoblet salget av dette svært gode produktet.

Vårt salgsområde har strukket seg over tre fylker, og vi har jevnlig levert Martins Super Sealer til våre kunder igjen og igjen.

Det bør bemerkes at i de årene som har gått siden vi startet salget av Martins Super Sealer, har vi pr. dags dato ikke mottatt noen klage. Heller ingen reklamasjon.

Dette produktet, Martins Super Sealer, med sine uvanlige gode egenskaper, er så interessant at Maskinagentur AS etter avtale med Europa-agenten har besluttet å markedsføre og selge denne Super Sealeren over hele Norge gjennom flere større grossistledd.

Maskinagentur AS kan i høyeste grad anbefale Martins Super Sealer til bruk i blant annet anleggsutstyr, landbruksutstyr, fritidsutstyr, laste- og varebiler, personbiler og stasjonært motorutstyr.

Med vennlig hilsen
AS Maskinagentur
Terje Moen.

Copyright © 2022 Martins Super Sealer importeres av Foss Trade Epost til Foss Trade: ole@fosstrade.no