Produktdatablad
for
Martins Super SealerNorsk importør : Foss Trade, Postboks 8 Tiller, 7475 Trondheim.
Tlf. : 90 98 67 67    /    95 83 24 93.

Bruksområde : Martins Super Sealer er et middel for å stanse vanskelige vannlekkasjer i toppakninger, vannpumper, radiatorer, varmeapparatregistre, og generelt i kjølesystemer og alt vannavkjølt motorutstyr. Martins Super Sealer reduserer også korrosjon i systemet, og reduserer friksjon i manuelle girkasser og i bakakslinger. Martins Super Sealer virker uavhengig av andre stoffer som måtte være tilsatt vannet i kjølesystemet, som for eksempel kjølevæske. Martins Super Sealer anbefales brukt til personbiler, varebiler, lastebiler, anleggsutstyr, landbruksutstyr, frtidsutstyr og alt stasjonært motorurstyr.

Produktbeskrivelse: Martins Super Sealer er et meget effektivt middel som sikrer en fullstendig beskyttelse av kjølesystemet, både som lekkasjetetter, som beskyttelse mot korrosjon i systemet, og med meget gode smørende egenskaper.

Dosering: Martins Super Sealer tilsettes kjølevannet mens motoren er varm. Tilsett 1 pakke til 16 liter kjølevann. Ved spesielt vanskelige lekkasjeproblemer, tilsett 2 eller 3 pakker. For å redusere friksjon i manuelle girkasser og bakakslinger, tilsett 1 pakke til 1 kg. smøreolje. Ved større systemer, tilsett tilsvarende større mengder Martins Super Sealer. For å oppnå best resultat, la motoren gå i 15 minutter etter tilsetting.

Innhold: Martins Super Sealer inneholder aluminiumsstøv, grafitt og linmel. Denne blandingen er behandlet på en spesiell måte, slik at vedheftsegenskaper og smørende egenskaper blir best mulig utnyttet.

Håndtering: Martins Super Sealer er ikke giftig. Det er helt ufarlig å få stoffet på huden, og det er heller ikke farlig å få i munnen.

Emballasje: Martins Super Sealer leveres i pakker på ca. 15 gram netto. Pakkene leveres vanligvis i esker à 120 pakker.

Merking: Martins Super Sealer trenger ikke å merkes for farlige stoffer på noen spesiell måte.Copyright © 2022 Martins Super Sealer importeres av Foss Trade Epost til Foss Trade: ole@fosstrade.no