Spørsmål ofte stilt    ( FAQ )
1  -  Hvordan skal Martins Super Sealer brukes ?

Martins Super Sealer skal brukes i vannet på kjølesystemet. Tøm hele pakken på radiatoren. La deretter motoren gå i 15 minutter for at pulveret skal bli trukket rundt i systemet og blande seg best mulig. Se forøvrig bruksanvisningen bak på pakkene.
2  -  Hvor mye Martins Super Sealer trenger man ?

Én pakke vil i de aller fleste tilfeller være nok for en vanlig personbil. Ved svært store lekkasjer vil man kanskje trenge to pakker. For større kjølesystemer (store lastebiler, anleggsutstyr) vil man kanskje også trenge to eller tre pakker.
3  -  Hva inneholder Martins Super Sealer ?

Pulveret er en patentert blanding av aluminiumsstøv, grafitt og linmel.
4  -  Virker Martins Super Sealer hvis det er lekkasje i toppakningen ?

Ja, det finnes mange referanser på at Martins Super Sealer virker meget godt hvis lekkasjen er knyttet til toppakningen.
5  -  Virker Martins Super Sealer hvis det er lekkasje i vannpumpa ?

Ja, det finnes mange referanser på at Martins Super Sealer virker meget godt hvis lekkasjen er knyttet til vannpumpa.
6  -  Virker Martins Super Sealer hvis radiatoren og andre deler er av plast ?

Ja, Martins Super Sealer tetter like godt enten lekkasjen sitter i metall eller i plast.
7  -  Virker Martins Super Sealer uansett hva slags kjølevæske man bruker ?

Ja, Martins Super Sealer virker like bra uansett hva slags kjølevæske man bruker.
8  -  Kan Martins Super Sealer brukes i motoroljen eller i servooljen ?

NEI. Det vil kunne skade motoren og servosystemet. Martins Super Sealer skal kun brukes i vannet i kjølesystemet.
9  -  Kan Martins Super Sealer tette varmeapparatregistre?

Generelt sett nei. Martins Super Sealer vil ikke slamme, tette eller skade dette systemet. Men i helt spesielle tilfeller hvor det allerede sitter noe i dette systemet, enten rust eller andre former for forurensning som gjør at systemet er nesten tett fra før, så vil en så bra lekkasjetetter som Martins Super Sealer kunne tette systemet. Dette skjer selvfølgelig ekstremt sjelden, men fordi det i prinsippet kan skje, så vil vi ikke gi noen form for garantier i en slik sammenheng. Denne lille risikoen må kunden ta selv, bruk av Martins Super Sealer vil alltid skje på kundens eget ansvar.

Copyright © 2022 Martins Super Sealer importeres av Foss Trade Epost til Foss Trade: ole@fosstrade.no